Produkter - för nyckelfärdiga drivmedelsanläggningar


Bensinmontage AB ersätter nedlagda bensinstationer med nyckelfärdiga anläggningar inklusive pumpar och kortterminaler.

Kontakta oss på

niklas@bensinmontage.se

Nyckelfärdig drivmedelsanläggning

  • Schakt till tankning 10 dagar
  • Kalkylering, myndighetskontakter, avsyn, drifttagande
  • Inga framtida schaktningsarbeten för underhåll av cisterner
  • Komplett med pumpar och terminal
  • Kunden bestämmer produkter/volym
  • Miljöarbeten