Drivmedelsanläggning

Bensinmontage Niklas Eriksson AB utför kompletta service- och installationsarbeten på drivmedelsanläggningar. Vi vänder oss till alla oljebolag i Sverige för anläggningar med alla typer av gas- och oljebränslen; etanol, E10, bensin och diesel.


Några exempel på våra tjänster är:

  • Nedläggning av cisterner och oljeavskiljare
  • Rörarbeten
  • Installation och service av pumpar
  • Tvätthallsarbeten
  • Rivning och sanering av gamla anläggningar

Medlemskap
Certifiering
Ackreditering

Vi är medlemmar i SPT Association, certifierade genom SPT/SPI för arbeten på drivmedelsanläggningar samt ackrediterade av SWEDAC för kontroll och besiktning av cisterner.Nyckelfärdig
drivmedelsanläggning

Nu lanserar vi konceptet Bensinmontage Briljant för att ersätta nedlagda bensinstationer med nyckelfärdiga anläggningar inklusive pumpar och kortterminaler, från schaktning till drifttagande.